Metsälakiuudistus – täysremontti vai kosmetiikkaa?

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on luvannut julkisuudessa aloittaa perusteellisen metsälakiuudistuksen. Tiistaina julkaistun Ylen uutisen mukaan oli Anttila linjannut tavoitteikseen rangaistuksista eroonpääsemisen metsänhoidossa sekä metsänomistajien valinnanmahdollisuuksien lisäämisen.Todellisuus on valitettavasti tarua ihmeellisempää; valtioneuvosto on jo joulukuun alussa jättänyt eduskunnalle metsälakiesityksen, joka voimaantullessaan edelleenkin lisäisi metsänomistajien kontrollia sekä hankaloittaisi luontaisen uudistamisen sekä jatkuvan kasvatuksen käyttöä metsänhoidossa.

Uudistushakkuun jälkeisten perustamistoimenpiteitten suorittamisen määräaikaa kiristetään kahdella vuodella, jolloin metsässä luontaisesti olevilla puunsiemenillä jää vähemmän aikaa itää ja metsäkeskukset pystyvät velvoittamaan maanmuokaukseen nykyistä suuremmalla alueella. Maanmuokkaupakon mahdollisuus säilyy siis edelleen keinovalikoimassa vaikkei itse lakiin sitä ei olekaan kirjoitettu. Laki on kirjoitettu tasarakenteisen metsänhoidon ehdoilla, jolloin on täysin metsäkeskusten harkinnassa voidaanko metsissä harjoittaa jatkuvaa kasvatusta vai haastetaanko siitä oikeuteen.

Maa- ja metsätalousministeriöstä on kerrottu että nyt tehdään vain “uusitun perustuslain vaatimat tekniset muutokset” ja käynnistetään laaja uudistus myöhemmin. Jos uusittu perustuslaki on pystynyt odottamaan metsälain uudistamista jo yhdeksän vuotta niin ei kai mikään järkevä syy estä odottamasta muutamaa kuukautta lisää? Todellinen syy näiden teknisten muutosten kiireellisyydelle onkin todennäköisesti se, että jos metsälaki saadaan näennäisesti uuden perustuslain vaatimalle tasolle niin mitään kiirettä sen jälkeen ei olekaan ja entinen, metsänomistajia kurittava ja valinnanvapautta rajoittava meno saa jatkua.

Jos ministeri Anttila haluaa olla sanojensa mittainen, on hänellä vain yksi vaihtoehto: metsälakiesitys on välittömästi vedettävä eduskunnasta.

Sakari Hankonen
Pohjois-Pohjanmaan Hyvän Metsänhoidon Yhdistys
www.hyvametsanhoito.fi

(kirjoitus julkaistu myös Helsingin Sanomissa 15.1.2010)

***

Metsälaki-seminaari 26.1.2010, klo 12.00

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on julkisuudessa luvannut aloittaa metsälain uudistusprosessin, jossa lisättäisiin metsänomistajien oikeusturvaa sekä valinnanvapautta. Kuitenkin valtioneuvosto on jättänyt eduskunnan käsiteltäväksi metsälakiesityksen joka edelleen heikentää metsänomistajien oikeuksia. Lakiehdotuksessa mm. kiristetään metsänuudistamistoimenpiteitten toteuttamisen aikataulua sekä rajoitetaan metsänomistajan mahdollisuutta käyttää luontaista uudistamista ja jatkuvaa kasvatusta metsänhoidossa. Vaikka maa- ja metsätalousministeriöstä on kerrottu lakiehdotuksen täyttävän vuonna 2000 uudistetun perustuslain asettamat vaatimukset, rajoittaa lakiehdotus perusteettomasti yksityisen omaisuuden suojaa ja on näin perustuslain vastainen.

Ekometsätalouden Liitto ja Pohjois-Pohjanmaan Hyvän Metsänhoidon Yhdistys järjestävät metsälakia käsittelevän seminaarin Eduskunnan lisärakennuksen kansalaisinfossa tiistaina 26. tammikuuta. Tilaisuuden yhteydessä järjestöt julkaisevat oman ehdotuksensa perustuslain mukaiseksi metsälaiksi. Seminaari on avoin kaikille, tervetuloa!

Sakari Hankonen, sihteeri
Pohjois-Pohjanmaan Hyvän Metsänhoidon Yhdistys
0400-930643, sakari.hankonen [ät] luukku.com

OHJELMA:

Metsälaki-seminaari,
Eduskunnan lisärakennuksen kansalaisinfo,
tiistaina 26.1. klo 12-15

1. Tilaisuuden avaus: kansanedustaja Timo Juurikkala
2. Viljelymetsätalouden historia 1950-luvulta 2000-luvulle: tohtori Lauri Vaara
3. Hyvä metsänhoito ja metsälaki: professori Erkki Lähde
4. Metsälainsäädäntö sekä metsien käytön ja suojelun talous: professori Olli Tahvonen
5. Metsälaki ja erityisen tärkeät elinympäristöt: akatemiaprofessori Ilkka Hanski
6. Metsälaki suhteessa perustuslakiin: Sakari Hankonen