Professori Otso Ovaskainen: Metsäpolitiikan uudet haasteet luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta

Metsäpolitiikan tulevaisuuden haasteet -seminaarissa Helsingin yliopiston juhlasalissa 30.9.2009 tallennettu professori Otso Ovaskaisen (biotieteellinen tiedekunta) esitys. Ovaskainen esittää mm. tutkimustuloksia uhanalaisten metsälajien suojelun tehokkuudesta sirpaloituneilla suojelualueilla versus suuremmissa alueellisissa metsäkokonaisuuksissa. Esitys jatkuu alla olevassa videoklipissä.

Seminaarin kalvot (ja ohjelma) on nähtävissä täällä. Lisää videotallenteita seminaarista on tulossa.