Uusi ilmainen opas tuo uusimman metsänhoitotiedon kaikkien metsänomistajien ulottuville

Metsänhoito on edistynyt jättiharppauksin viimeisten 15 vuoden aikana tuoden metsänomistajan ulottuville useita tapoja hoitaa metsää. Uudet menetelmät voivat parhaassa tapauksessa parantaa metsäntuottoa useita kymmeniä prosentteja. Menetelmät ovat kuitenkin saavuttaneet metsäneuvonnan kentän hyvin hitaasti, paikoin tuskin lainkaan.

Oppaan Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa maksaa? kirjoittajat Marcus Walsh, Erno Lehto ja Marko Mäkinen toteavat: “Suomessa on paljon kokeneita metsänhoitajia, mutta alan keskimääräinen lähestymistapa metsänhoitoon on mielestämme yksipuolinen. Vaikka poikkeuksia on paljon, turhan usein kuulee itsevarmoja ohjeita, jotka eivät perustu kuin puutteelliseen tietoon, ajattelemattomuuteen tai kertojan tarpeeseen järjestellä itselleen töitä. Osa tällä hetkellä vielä normaaleina pidetyistä metsänhoitoratkaisuista jopa aiheuttavat omistajalle huomattavia tappioita. On kansantaloudellisestikin tärkeää, että tieto uusista metsänhoitomenetelmistä leviää metsänomistajien keskuuteen mahdollisimman nopeasti”

Uusi metsäopas kertoo omistajalle selkokielisesti, miten metsää kannattaa hoitaa – erityisesti, milloin kannattaa tehdä avohakkuu ja milloin ei. Myös kukkaroa säästävän luontaisen uudistamisen käytöstä saa oppaassa vinkkejä. Lisäksi selostetaan muun muassa juurikäävän torjunnasta ja metsien vaihtoehtoisesta kasvatustavoista sekä niihin liittyvistä ajankohtaisista termeistä kuten “Metsien jatkuva kasvatus”

Uuden metsäoppaan Silmät auki metsässä: mistä metsänhoidossa kannattaa
maksaa?
voi ladata ilmaiseksi osoitteessa: http://www.innofor.fi/silmat_auki_metsassa/