Viimeinen taistelu vanhojen metsien puolesta

Käy valokuvanäyttelyn verkkogalleriaan >

“Jos suomalaiset laajasti tietäisivät, mitä pohjoisessa on tehty, kapinahan siitä syntyisi”, sanoi kansanedustaja Pertti Salolainen kommentoidessaan Savukoskelta otettua avohakkuuta esittävää valokuvaa Kansallismaisema-valokuvanäyttelyn avajaisissa Helsingissä tiistaina 17. maaliskuuta. “Nyt käydään myös viimeistä taistelua Etelä-Suomen vanhoista metsistä. Pääpainon on oltava nyt Etelä-Suomen metsien suojelussa.”

“Vaikka pohjoisessa on isojakin pinta-aloja suojeltu, siellä on vielä laajoja arvokkaita alueita, jotka on saatava suojelun piiriin”, sanoi kansanedustaja Anni Sinnemäki paneelikeskustelussa. “On otettava huomioon myös muu metsien käyttö kuin metsätalous, kuten matkailu ja poronhoito.”

Greenpeacen järjestämässä paneelikeskustelussa Kansallismaisema-valokuvanäyttelyn avajaisten yhteydessä olivat keskustelemassa kansanedustajat Pertti Salolainen ja Anni Sinnemäki, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava, Jouko Kostamo Metsäkeskus Tapiosta ja Marcus Walsh Innoforista.

Paneelikeskustelu avasi Matti Snellmanin ja Antti Leinosen valokuvanäyttelyn Kansallismaisema. Näyttelyyn kuuluu maasta ja ilmasta otettuja vaikuttavia kuvia suomalaisista metsistä. Esillä on myös suuria panoraamakuvia.

Valokuvaajat ja Greenpeace toivovat näyttelyn herättävän keskustelua suomalaisten metsien käytöstä ja avohakkuista ainoana mahdollisena päätehakkuutapana. Vuonna 2007 Suomessa tehtiin 170 000 hehtaaria avohakkuita. Avohakkuut ovat yleisin päätehakkuutapa eikä virallisissa suosituksissa edistetä vaihtoehtoisia, pehmeämpiä hakkuutapoja. Kuitenkin tuoreen tutkimustuloksen mukaan valtaosa suomalaisista ei hyväksy avohakkuita.

“Kuvasin Lapin metsiä ilmasta toukokuussa 2007 ja järkytyin avohakkuiden laajuudesta. Ihmettelen, miten vähällä keskustelulla suomalainen metsämaisema on voitu pirstoa ja muuttaa näin täydellisesti. Tästä kokemuksesta syntyi ajatus näyttelystä, jossa nähtäisiin perinteisen kansallismaisemakuvaston rinnalla sitä metsämaisemaa, jota valtaosa Suomesta nykyään on – avohakkuita ja taimikkoa”, sanoo Matti Snellman, toinen Kansallismaisema-näyttelyn valokuvaajista.

Näyttely on avoinna 29.3. asti. Tänään on avattu myös Kansallismaisema.fi -internetsivu, jonne yleisön toivotaan lähettävän kuvia omasta kansallismaisemastaan.

Yhteystiedot:
Metsäasiantuntija Sini Harkki, Greenpeace, puhelin 050 5821107
Viestintäpäällikkö Juha Aromaa, Greenpeace, puhelin 050 3696202

(Greenpeacen tiedote)